Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1710177 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matjaž DOLŠEK // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Peter FAJFAR // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2002
Citat: DOLŠEK, Matjaž, FAJFAR, Peter. Structural modelling of building structures based on results of pseudo-dynamic tests. V: The Twelfth European Conference on Earthquake Engineering : 9-13 September 2002, London. Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2002, str. [1-10], graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1710177]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 1710177 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56