Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1710433 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Vojko KILAR // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2002
Citat: KILAR, Vojko, FAJFAR, Peter. Simplified nonlinear seismic analysis of asymmetric multistorey R/C building. V: The Twelfth European Conference on Earthquake Engineering : 9-13 September 2002, London. Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2002, str. [1-10], graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1710433]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 1710433 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56