Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1711457 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Tomo CEROVŠEK // 1.02 Pregledni znanstveni članek
Leto: 2002
Citat: CEROVŠEK, Tomo. Raziskave in uporaba ekspertnih sistemov v gradbeništvu = Reseach and applications of expert systems in civil engineering. Gradb. vestn., april 2002, vol. 51, no. 4, str. 80-96, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1711457]


Tipologija: 1.02 Pregledni znanstveni članek
COBISS ID 1711457 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57