Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1711713 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Tomo CEROVŠEK // 1.04 Strokovni članek
Leto: 2001
Citat: CEROVŠEK, Tomo. AEC Systems 2001 - informacijske tehnologije za arhitekte in gradbenike. Gradbenik, julij-avgust 2002, let. 5, št. 7/8, str. 52-53. [COBISS.SI-ID 1711713]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 1711713 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56