Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1720161 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matevž DOLENC // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 2001
Citat: DOLENC, Matevž. Programske komponente v razvoju tehnične programske opreme. V: DUHOVNIK, Janez (ur.), TURK, Žiga (ur.), CEROVŠEK, Tomo (ur.). Gradbena informatika 2001 : (ob 30 letnici inštituta IKPIR) : zbornik seminarja, Ljubljana, december 2001. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 2001, str. 101-109, ilustr. [COBISS.SI-ID 1720161]


Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 1720161 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56