Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1755489 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2002
Citat: BLATNIK, Andrej. Ocena potresne odpornosti ojačane zidane stavbe z uporabo sodobnih metod : diplomska naloga. Ljubljana: [A. Blatnik], 2002. 99 f., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1755489]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1755489 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56