Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1758817 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok PERUŠ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Matej FISCHINGER // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Matjaž DOLŠEK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Peter KANTE // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 2002
Citat: FAJFAR, Peter, FISCHINGER, Matej, PERUŠ, Iztok, DOLŠEK, Matjaž, KANTE, Peter. Pregled metod za ocenjevanje potresnega tveganja : raziskovalno-razvojna naloga. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, IKPIR, 2002. 1 zv. (loč. pag.), graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1758817]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 1758817 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56