Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1761495 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 2.05 Ostalo učno gradivo (zapiski predavanj, zbirka vaj ...)
Leto: 2006
Citat: CENCIČ, Majda, COTIČ, Mara, ISTENIČ STARČIČ, Andreja, MEDVED-UDOVIČ, Vida. Raziskovalni izzivi v pedagoški praksi. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper, 2006. [9] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1761495]


Tipologija: 2.05 Ostalo učno gradivo (zapiski predavanj, zbirka vaj ...)
COBISS ID 1761495 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56