Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 176225 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Frano DAMJANIĆ // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 1995
Citat: MARINČIČ, Rajko, DAMJANIĆ, Frano, PAVLETIČ, Radislav. Uporaba numerične analize pri konstruiranju tesnjenja glave motorja = Applying numerical analysis in cylinder head gasket design. Stroj. vestn., 1995, let. 41, no. 5/6, str. 169-178, graf. prikazi.
Povzetek: Opisana je tehnika termomehanske analize tesnilnega sklopa glave motorja z metodo končnih elementov. Tehnika vključuje hkratno reševanje toplotnega in mehanskega sistema enačb, s čimer dobimo prirastke temperatur in pomikov za vsak časovni interval. Nelinearno obnašanje tesnilnega materiala je simulirano z elastoviskoplastičnim modelom. Za izboljšanje simuliranja celotnega tesnilnega sklopa in medsebojnega delovanja njegovih sestavnih delov so v program vključeni kontaktni elementi. Modeliranje kompozitne strukture tesnilaglave motorja je izboljšano z ojačilnimi elementi. Uporabnost razvite tehnike in računalniškega programa je ponazorjena z nekaj praktičnimi primeri

A finite element technique for the thermo-technical analysis of combustion seal systems is described. The techique involves concurrent solving of a semi-coupled set of thermal and mechanical equations within a time interval to provide both the thermal and displacement increments. An elasto-viscoplastic model is employed to simulate the non-linear behaviour of the gasket body. Joint elements are included to improve the simulation of whole sealing structure and interaction between its parts. Modelling of composite structure of the cylinder head gasket is improved by reinforcements. Some numerical examples illustrate the applicability of both the technique and the code developed
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 176225 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56