Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1771652 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 1.07 Objavljeno vabljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 2005
Citat: KILAR, Vojko, MRAK, Barbara. Steklo kot konstrukcijski fasadni element. V: ZBAŠNIK-SENEGAČNIK, Martina (ur.). Steklene fasade : zbornik predavanj strokovnega izpopolnjevanja, 17. junij 2005, Plečnikova predavalnica Fakultete za arhitekturo. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2005, str. 27-36, ilustr.
Povzetek: Članek obravnava gradbeno-tehnične karakteristike in pomembnejše konstrukcijske smernice za izbiro in vgradnjo stekla v stavbah. V prvem delu so opisane vrste in karakteristike najpogosteje uporabljanih vrst stekel (gostota, upogibna trdnost, elastični modul, možnosti spontanega loma ipd.). V nadaljevanju je podan kratek izvleček iz tehničnih smernic in predpisov za uporabo stekla v konstrukcijah fasad, ograj, parapetov ipd. Ločeno so obravnavana običajna stekla in stekla v varovalnih zasteklitvah za katera so pravila in smernice še strožje. V zadnjem delu so prikazani dimenzijski diagrami za nekatere v praksi mnogokrat preverjene tipske zasteklitve. Iz dimenzijskih diagramov lahko enostavno izberemo debelino in dimenzije stekel glede na višino objekta in referenčno hitrost vetra. [COBISS.SI-ID 1771652]
Tipologija: 1.07 Objavljeno vabljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 1771652 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56