Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 177511 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok PERUŠ // 1.17 Poglavje ali samostojni sestavek v strokovni knjigi
Leto: 1998
Citat: ŽNIDARIČ, Jaš, PERUŠ, Iztok. Condition rating methods for concrete structures. V: Strategies for testing and assessment of concrete structures : guidance report from the task group 5.4 on `Assessment, maintenance and repair`, (Bulletin d` Information, No 243). Lausanne: Comité Euro-International du Béton, 1998, str. 155-168.
Povzetek: Sestavek obravnava metodo za določanje ratinga poškodovanosti betonskih cestnih mostov, ki je bila razvita na ZAG za potrebe ocenjevanja stanja mostov. Metoda omogoča kvantificirano oceno poškodovanosti mostu na podlagi ovrednotenja jakosti in razširjenosti določenih, za zanesljivost mostu pomembnih, vrst poškodb in vplivnosti vsakega poškodovanega konstrukcijskega elementa na varnost in trajnost mostu. Izračun ratinga poškodovanosti je sestavni del poročila o rednem pregledu vsakega mostu na cestah v RS. [COBISS.SI-ID 177511]
Tipologija: 1.17 Poglavje ali samostojni sestavek v strokovni knjigi
COBISS ID 177511 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56