Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 177767 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok PERUŠ // 1.17 Poglavje ali samostojni sestavek v strokovni knjigi
Leto: 1998
Citat: PERUŠ, Iztok, ŽNIDARIČ, Jaš. Deterioration categorization and priority ranking by a neural network-like approach. V: Strategies for testing and assessment of concrete structures : guidance report from the task group 5.4 on `Assessment, maintenance and repair`, (Bulletin d` Information, No 243). Lausanne: Comité Euro-International du Béton, 1998, str. 169-184.
Povzetek: Sestavek obravnava: a) metodo za določanje kategorije poškodovanosti določenega dela mostu, ki služi za sprejemanje odločitev o potrebnih ukrepih (popravilo, obnova ali zamenjava mostu), in b) metodo za razvrščanje mostov v nekem cestnem omrežju, glede na najpomembnejše 4 parametre uporabnosti mostu (poškodovanost, varnost, preostala življenjska doba in pomen mostu), ki služi za določitev prioritetnega vrstnega reda. Obe metodi sta zasnovani na uporabi ekspertnega sistema z nevronskimi mrežami. Sestavek obravnava teoretične osnove sistema in njegovo praktično uporabo v obeh omenjenih metodah. [COBISS.SI-ID 177767]


Tipologija: 1.17 Poglavje ali samostojni sestavek v strokovni knjigi
COBISS ID 177767 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56