Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1781636 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // Komentor pri diplomskih delih
Leto: 2005
Citat: REBEC, Katja. Stališče arhitekturne stroke do problematike izgradnje vetrne elektrarne na Volovji rebri in predlogi za omilitev posledic posega : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Rebec], 2005. ilustr. [COBISS.SI-ID 1781636]
Tipologija: Komentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1781636 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56