Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1787780 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Damjan MARUŠIĆ // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Vojko KILAR // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 2005
Citat: KILAR, Vojko, MARUŠIĆ, Damjan. Elaborat statične in dinamične analize stavbe Reševalne postaje Kranj in priporočila za njeno potresno ojačitev. Ljubljana: [Fakulteta za arhitekturo], 2005. 56 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1787780]
Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 1787780 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56