Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1790084 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Damjan MARUŠIĆ // 2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)
Vojko KILAR // 2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)
Leto: 2005
Citat: KILAR, Vojko, MARUŠIĆ, Damjan. Poročilo o rezultatih statične in dinamične analize cerkve Marije Snežne v Solčavi in priporočila za njeno potresno ojačitev. [Ljubljana]: Dipstor, 2005. 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1790084]
Tipologija: 2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)
COBISS ID 1790084 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56