Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1793377 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Matej ROZMAN // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 2002
Citat: ROZMAN, Matej, BRANK, Boštjan. Osnosimetrični upogib krožnih plošč = Axisymmetrical bending of circular plates. V: ŠKERGET, Leopold (ur.), MARN, Jure (ur.). Kuhljevi dnevi '02, Ribno pri Bledu, 26.-27. september 2002. Zbornik del. Ljubljana: Slovensko društvo za mehaniko, 2002, str. 361-368, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1793377]


Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 1793377 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56