Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 18023 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok PERUŠ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1996
Citat: PERUŠ, Iztok, BEVC, Lojze. Računalniška metoda za kategorizacijo poškodovanosti betonskih konstrukcij. V: SAJE, Franc (ur.), LOPATIČ, Jože (ur.). Zbornik 18. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 17. - 18. oktober 1996. Ljubljana: Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, 1996, str. 187-193.
Povzetek: Prispevek opisuje novo računalniško metodo za kategorizacijo poškodovanih betonskih konstrukcij. Najprej je na kratko predstavljen problem kategorizacije ia osnovni parametri. Metoda je omenjena samo na kratko, povdarek je na konkretni aplikaciji. V grafični obliki so prikazani nekateri tipični rezultati izdelanega modela. Ker je očitno, da je problem nelinearen, omogočajo obstoječe rešitve le zelo približen opis pojava. Pomembno je, da izdelani model omogoča objektivno oceno kategorizacije, z novimi podatki in znanjem pa ga je mogoče relativno enostavno dopolnjevati in izboljševati

In the paper a new computer method for damage categorization of concrete structures in described. The problem is addressed first and then the basic parameters are discussed. Method is just briefly described, the paper is focused on a concrete application. Typical results of the derived model are shown next. The nonlinearity of the problem can be recognized from the results; therefore, it is obviously that existing solutions can describe the phenomenon very approximate. There are two important facts: first, the derived model allows objective assessment of the damage categorization and, second, the model can be relatively easy completed and/or improved by acquiring the new data and knowledge about the phenomenon [COBISS.SI-ID 18023]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 18023 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56