Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1810017 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2002
Citat: LIPANJE, Igor. Konstruiranje armature s pomočjo programa SOFiCAD : diplomska naloga. Ljubljana: [I. Lipanje], 2002. 96 str., pril., ilustr., načrti. [COBISS.SI-ID 1810017]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1810017 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56