Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1810564 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 1.02 Pregledni znanstveni članek
Leto: 2005
Citat: SLAK, Tomaž, KILAR, Vojko. Zasnova lesenih in jeklenih konstrukcij na potresnih območjih = Concept of timber and steel structures in earthquake-prone areas. AR, Arhit. razisk. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2005, [št.] 1, str. 46-51, ilustr.
Povzetek: Gradnja v jeklu in še posebej okolju prijazna gradnja v lesu postajata vse bolj aktualni tudi pri nas. V veljavo stopa novi predpis Eurocode 8, ki vsebuje predpise o zasnovi in projektiranju stavb iz različnih materialov na potresnih območjih. Zaradi obsežnosti problematike se v članku omejujemo na zasnovo lesenih in jeklenih konstrukcij na potresnih območjih in le na tista določila predpisa Eurocode 8, ki jih mora arhitekt-projektant upoštevati/poznati že pri zasnovi stavbe. Pri tem je potrebno poudariti, da ne gre le za poznavanje predpisov, temveč tudi za njihovo pravilno tolmačenje in vključevanje njihovih zahtev v samo idejno zasnovo v arhitekturi. Izhajamo iz prepričanja, da mora arhitekt projektant dobro poznati vse tiste zahteve zakonskih predpisov drugih tehničnih strok, ki se neposredno nanašajo na arhitekturno stroko, saj jih lahko tako vključi že v samo idejno zasnovo objekta. Članek razlaga in povzema glavna za arhitekta relevantna določila Eurocode 8 za zasnovo lesenih in jeklenih konstukcij na potresnih območjih.

Steel structures and especially environment friendly timber structures, are becoming increasingly present even in our environment. The new regulation Eurocode 8, which contains regulations concerning layouts and designs of buildings constructed from various materials in earthquake-prone areas, is being enforced. Because of the topic's vastness, we have limited our article to the designs of timber end steel structures in earthquake-prone areas, as well as those regulations of Eurocode 8, which an architect-designer has to abide to/know in early phases of design. Herewith we have to emphasise that it is not simply a matter of knowing the regulation, but moreover, their correct understanding and integration of stated demands in the architecture's conceptual design. We embark from the belief that an architect-designer has to have sufficient knowledge about all legal demands of other technical professions that apply to the architural profession, for it is the only condition for their integration and respect in the conceptual design of a building. The article explains and summarises the main regulations of Eurocode 8 for the design of timber and steel structures in earthquake-prone areas, which are relevant for architects. [COBISS.SI-ID 1810564]
Tipologija: 1.02 Pregledni znanstveni članek
COBISS ID 1810564 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57