Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1811588 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 1.12 Objavljeni povzetek predavanja na znanstveni konferenci
Leto: 2004
Citat: SLAK, Tomaž, KILAR, Vojko. Vloga konstrukcije v razvoju arhitekture stavb od konca 18. do začetka 20. stoletja : Slovensko društvo gradbenih konstrukterjev, Bled, Slovenija, od 29. do 29. oktobra 2004. AR, Arhit. razisk. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2005, [Št.] 1, str. 90. [COBISS.SI-ID 1811588]
Tipologija: 1.12 Objavljeni povzetek predavanja na znanstveni konferenci
COBISS ID 1811588 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56