Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1815393 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Komentor pri diplomskih delih
Peter FAJFAR // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2002
Citat: MAVRIČ, Matej. Osnove in uporaba predstandarda EC8 za armirano-betonske okvirne konstrukcije : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Mavrič], 2002. 251 str., pril., ilustr., načrti. [COBISS.SI-ID 1815393]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1815393 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56