Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1817441 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Peter KANTE // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 2002
Citat: FISCHINGER, Matej, KANTE, Peter. Parametrična študija seizmičnega odziva AB sten, projektiranih po EC8 = Parametric study of the seismic response of RC walls, designed according to EC8. Gradb. vestn., september 2002, let. 51, str. 246-253, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1817441]
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 1817441 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56