Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1817697 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 2002
Citat: FAJFAR, Peter. Poenostavljena nelinearna analiza konstrukcij pri potresni obtežbi = Simplified non-linear seismic analysis of structures. Gradb. vestn., november 2002, let. 51, str. 302-315, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1817697]
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 1817697 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57