Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 181857 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Frano DAMJANIĆ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1994
Citat: KOZULIĆ, Vedrana, GOTOVAC, Blaž, DAMJANIĆ, Frano. Numeričko modeliranje spoja ljuske i stupa. V: SORIĆ, Jurica (ur.), VRANKOVIĆ, Nikola (ur.). Zbornik radova 1. kongresa Hrvatskog društva za mehaniku. Zagreb: Hrvatsko društvo za mehaniku, 1994, str. 131-138, graf. prikazi.
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 181857 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56