Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1818721 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2002
Citat: ŽIŽEK, Rok. Primerjava programov EAVEK in ETABAS - primerjava osnovnih elementov in njihova uporaba na primeru AB stavbe : diplomska naloga. Ljubljana: [R. Žižek], 2002. 133 f., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1818721]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1818721 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56