Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 183393 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok KOVAČIČ // Član komisije
Leto: 1993
Citat: KRAJNC, Aleš. Računalniško podprto dimenzioniranje jeklenih konstrukcij po evropskem predstandardu ENV 1993-1-1 : magistrska naloga. Ljubljana: [A. Krajnc], 1995. II, 89 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 183393]


Tipologija: Član komisije
COBISS ID 183393 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57