Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1837921 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Žiga TURK // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2002
Citat: PAVLIN, Jernej. Ekonomika informacijskih tehnologij v gradbeništvu : diplomska naloga. Ljubljana: [J. Pavlin], 2002. 57 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1837921]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1837921 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56