Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1847649 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 1994
Citat: MAGISTER, Matej. Račun in dimenzioniranje stenastega stanovanjskega objekta po standardu Eurocode 8 ter primerjava z veljavnimi predpisi : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Magister], 1994. 133 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1847649]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1847649 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56