Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1848161 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Peter FAJFAR // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 2002
Citat: FAJFAR, Peter, LAPAJNE, Janez, HERAK, Marijan, HANSON, Kathryn L., POLJAK, Marijan, PRELOGOVIĆ, Eduard, SWAN, Frank H., ŠKET MOTNIKAR, Barbara, TOMLJENOVIĆ, Bruno, YOUNGS, Robert R., ŽIVČIĆ, Mladen. Revised PSHA for NPP Krško site : PSR - NEK - 2.7.2 : revision 0. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering, 2002. 1 zv. [loč. pag.], graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1848161]
Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 1848161 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56