Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 185959 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Aleš MIHELIČ // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Boštjan BRANK // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1998
Citat: BRANK, Boštjan, REBEC, Andrej, MIHELIČ, Aleš. Preizkušanje sendvič plošč. V: SAJE, Franc (ur.), LOPATIČ, Jože (ur.). Zbornik 20. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 15. - 16. oktober 1998. Ljubljana: Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, 1998, str. 229-234.
Povzetek: V članku so zelo na grobo prikazani osnovni principi projektiranja sendvič plošč. Če je podlaga projektiranju račun (in ne obsežni program testiranj), potem se preizkušanje sendvič plošč omeji na določitev karakterističnih vrednosti pri posameznih načinih porušitev (ki so povezane z mejnim stanjem nosilnosti), oziroma na izvrednotenje karakterističnih vrednosti, ki določajo mejno stanje uporabnosti. Kot primer takšnega pristopa so ilustrativno prikazani nekateri rezultati preizkušanja "Trimo" sendvič plošč.

Basic concepts of design of sendwich panels are very roughly presented in this paper. If sandwich pane is designed on the basis of calculations (and not on the basis of a comprehensive test programme), then the testing is limited to determination of characteristic values corresponding to failure modes related to ultimate limit state, and to determination of characteristic values characterising the serviceability limit state. As an exxample of such approach we illustratively present some test results of "Trimo" sandwich panels. [COBISS.SI-ID 185959]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 185959 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56