Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1866593 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 1.04 Strokovni članek
Leto: 2002
Citat: LAPAJNE, Janez, ŠKET MOTNIKAR, Barbara, ZUPANČIČ, Polona. Tolmač karte potresne nevarnosti Slovenije. Gradb. vestn., februar 2002, let. 51, št. 2, str. 44-48. [COBISS.SI-ID 1866593]


Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 1866593 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56