Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1870468 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // Komentor pri diplomskih delih
Leto: 2006
Citat: BLAŽKO, Edvard. Mednarodni letališki terminal v Ajdovščini : diplomska naloga. Ljubljana: [E. Blažko], 2006. ilustr. [COBISS.SI-ID 1870468]
Tipologija: Komentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1870468 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57