Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 187489 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Frano DAMJANIĆ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
// 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1993
Citat: DAMJANIĆ, Frano, GOTOVAC, Blaž, KOZULIĆ, Vedrana, STANEK, Marjan. Nelinearna analiza konstrukcije hladilnega stolpa. V: FISCHINGER, Matej (ur.), LOPATIČ, Jože (ur.), SAJE, Franc (ur.). Zbornik 15. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 16.-17. september 1993. Ljubljana: Društvo gradbenih kostruktorjev: Društvo za potresno inženirstvo, 1993, str. 189-196, graf. prikazi.
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 187489 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56