Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1884804 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // Komentor pri diplomskih delih
Leto: 2006
Citat: BOŽIČ, Breda. Idejna arhitekturna rešitev stolpnice ob Dunajski cesti v Ljubljani : diplomska naloga. Ljubljana: [B. Božič], 2006. ilustr. [COBISS.SI-ID 1884804]
Tipologija: Komentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1884804 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56