Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 188513 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Frano DAMJANIĆ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
// 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1993
Citat: STANEK, Marjan, DAMJANIĆ, Frano. Numerično obravnavanje armature ter njene povezave z betonom. V: OBLAK, Maks (ur.). Kuhljevi dnevi'93, Šmarješke toplice, 23. - 20. september 1993. Zbornik del. Ljubljana: Slovensko društvo za mehaniko, 1993, str. 23-24, graf. prikazi.
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 188513 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56