Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 189281 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Frano DAMJANIĆ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1994
Citat: DAMJANIĆ, Frano, GOTOVAC, Blaž, KOZULIĆ, Vedrana. Celovita analiza prostornega konstrukcijskega sistema. V: DUHOVNIK, Janez (ur.). Računalnik v gradbenem inženirstvu : zbornik 7. seminarja, Ljubljana, april 1994. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1994, str. 97-104, graf. prikazi.
Povzetek: Zaradi računanja celotnih konstrukcij, ki so sestavljene iz različnih konstruktivnih elementov kot so plošče, lupine, stebri itd. smo razvili numerično opremo SHELL6. Praktična uporaba te opreme je prikazana z analizo tipične industrijske hale z lupinasto streho in žerjavno progo
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 189281 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56