Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1896801 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 1.17 Poglavje ali samostojni sestavek v strokovni knjigi
Leto: 2002
Citat: LAPAJNE, Janez, ŠKET MOTNIKAR, Barbara, ZUPANČIČ, Polona. Karte potresne nevarnosti Slovenije. V: UŠENIČNIK, Bojan (ur.). Nesreče in varstvo pred njimi. Ljubljana: Uprava RS za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo, 2002, str. 241-245, ilustr. [COBISS.SI-ID 1896801]


Tipologija: 1.17 Poglavje ali samostojni sestavek v strokovni knjigi
COBISS ID 1896801 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56