Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 19065605 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 1.04 Strokovni članek
Leto: 1998
Citat: DUHOVNIK, Janez. Prvi slovenski predstandardi za vplive na konstrukcije = First Slovenian prestandards for actions on structures. Gradb. vestn., 1998, let. 47, št. 1/2, str. 29-33, ilustr.
Povzetek: V članku so predstavljeni prvi slovenski predstandardi iz skupine Eurocode 1 za osnove projektiranja in vplive na konstrukcije, ki jih je delovna skupina USM/TC KON/WG1 pripravila za sprejem na tehničnem odboru Konstrukcije pri Uradu za standardizacijo in meroslovje Ministrsrva za znanost in tehnologijo RS. Poleg splošnega prvega dela o osnovah projektiranja so bili sprejeti še standardi za gostote, lastno težo in koristne obtežbe, obtežbe snega in vpliva vetra. Standardi so bili sprejeti po metodi platnice. Opisana je vsebina predstandardov s poudarkom na določilih v nacionalnih dokumentih.

The paper presents the first Slovenian prestandards of group Eurocode 1: Basis of design and actions on structures, which were prepared for the discussion at the Technical Connitee Structures at the Standards and Metrology Institute of Ministry of Science and Technology of RS. Beside of general first part on the basis design, the standards on the densities, self weight and imposed loads, snow loads and wind actions were accepted. The standards were accepted by the method of cover. The contents of the standards with the emphasis on the provisions in the national documents are described. [COBISS.SI-ID 19065605]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 19065605 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57