Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 19065861 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez REFLAK // 1.25 Drugi članki ali sestavki
Leto: 1998
Citat: REFLAK, Janez. Osnove izhodišč za strokovne izpite s področja gradbene stroke. Gradb. vestn., 1998, let. 47, št. 1/2, str. 53-54. [COBISS.SI-ID 19065861]
Tipologija: 1.25 Drugi članki ali sestavki
COBISS ID 19065861 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56