Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 19068933 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vladimir GUMILAR // 1.04 Strokovni članek
Leto: 1998
Citat: GUMILAR, Vladimir. Znak kakovosti v graditeljstvu = Quality mark in the building industry. Gradb. vestn., 1998, let. 47, št. 3/4, str. 77-78.
Povzetek: Prizadevanja za stalno izboljševanje kakovosti izdelkov in storitev, za izboljševanje poslovnih sistemov v skladu s standardi kakovosti SIST 9000 ter kriteriji poslovne odličnosti, se del trnove poti do zadovoljnega kupca in poslovne uspešnosti. Pri izdelkih in storitvah s področja graditeljstva mora zadovoljstvo trajati 24 ur na dan ter deset, dvajset in še več let. Seveda morajo objekti in oprema izpoljnjevati tudi stroge zahteve glede varnosti in trajnosti, ki jih predpisuje regulativa. Hkrati je potrebno vedeti, da je vsak gradbeni objekt, bodisi je to enodružinska hiša ali avtocesta, sestavljen iz več tisoč različnih izdelkov in storitev, kjer je šele v sinergiji njihove kakovosti, cene, pravočasne izvedbe ter varnosti in trajne funkcionalnosti doseženo zadovoljstvo uporabnikov.
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 19068933 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56