Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1910660 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 1.03 Predhodna objava
Leto: 2006
Citat: KILAR, Vojko. Uporabniški vidik kot ključno izhodišče projekta VIPA. AR, Arhit. razisk. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2006, [Št.] 1, str. 89. [COBISS.SI-ID 1910660]
Tipologija: 1.03 Predhodna objava
COBISS ID 1910660 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56