Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1918049 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2003
Citat: MOZETIČ, Igor. Analiza čašastega armiranobetonskega temelja montažnega stebra : diplomska naloga. Ljubljana: [I. Mozetič], 2003. 78 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1918049]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1918049 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56