Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 19385144 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // NERAZPOREJENO
Leto: 1998
Citat: LAPAJNE, Janez, VIDRIH, Renato. Prof. dr. Vladimir Ribarič 70-letnik. Delo (Ljubl.), 28.I.1998, Let.40, št.22, str. 10, portret. [COBISS.SI-ID 19385144]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 19385144 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57