Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1940833 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Mentor pri diplomskih delih
Vid MAROLT // Komentor pri diplomskih delih
Leto: 2003
Citat: PAZLAR, Tomaž. Računalniški program za račun stebrov v AB montažnih konstrukcijah : diplomska naloga. Ljubljana: [T. Pazlar], 2003. III, 94 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1940833]
Tipologija: Komentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1940833 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56