Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1942881 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Tomo CEROVŠEK // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Žiga TURK // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2002
Citat: CEROVŠEK, Tomo, TURK, Žiga, DUHOVNIK, Janez. Informacijski modeli zgradb. V: SAJE, Franc (ur.), LOPATIČ, Jože (ur.). Zbornik 24. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 14.-15. november 2002. Ljubljana: Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, 2002, str. 311-318, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1942881]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 1942881 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56