Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1948257 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Tomo CEROVŠEK // Komentor pri diplomskih delih
Žiga TURK // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2003
Citat: KODRE, Igor. Procesna analiza izdelave projektne dokumentacije z vidika projektnih portalov : diplomska naloga. Ljubljana: [I. Kodre], 2003. VII, 81 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1948257]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1948257 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56