Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1949793 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 2003
Citat: STRATAN, Aurel, FAJFAR, Peter. Seismic assessment of the SPEAR test structure, (IKPIR report). Ljubljana: UL FGG IKPIR, 2003. II, 150 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1949793]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 1949793 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56