Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 19506181 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // Mentor pri magistrskih delih
Leto: 1985
Citat: ŽARNIĆ, Roko. Analiza obnašanja armiranobetonskih okvirov z zidanimi polnili pri potresni obtežbi : magistrska naloga. Ljubljana: [R. Žarnić], 1985. VII, 73, 23 f., ilustr.
Povzetek: Raziskali smo obnašanje armiranobetonskega okvira z mehkim polnilom pri potresni obtežbi. Pri tem smo primerjali vpliv treh različnih vrst polnil na nosilnostne in deformabilnostne lastnosti zapolnjenega okvira. Definirali smo porušni mehanizem sistema in predložili enostaven analitični model za računa parametrov, ki definirajo histerezno ovojnico okvira s polnilom. S preiskavami smo ugotovili, da so polnila povečala togost osnovnega okvira za 20-krat, nosilnost pa le za 2,5-krat. Pri preiskavah nismo opazili nobenega vpliva horizontalne armature na deformabilnost in nosilnost sistema. Majhno povečanje nosilnosti smo dosegli le s sidranjem armature polnila v okvir.

The behaviour of masonry infilled stiff reinforced concrete frames subjected to cyclic lateral loading has been investigated. The effect of three different types of both unreinforced and reinforced infill on strength and deformability characteristics of the infilled frame system has been studied. The failure mechanism has been defined and simple analytical model for the calculation of the strength and deformability characteristics has been proposed. The infill increased fte frame stiffness for 20-times and the lateral resistance of frame for 2.5-times. However, no significant effect of horizontal infill reinforcement on the lateral resistance and deformability of the system has been observed. A slight increase in lateral resistance only has been obtained by means of anchoring the infill reinforcement into the frame. [COBISS.SI-ID 19506181]
Tipologija: Mentor pri magistrskih delih
COBISS ID 19506181 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56