Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1952609 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2003
Citat: GRUM, Petra. Delni projekt armiranobetonske montažne hale po evropskih standardih : diplomska naloga. Ljubljana: [P. Grum], 2003. 111 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1952609]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1952609 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56