Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1959777 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Peter FAJFAR // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Tatjana ISAKOVIĆ // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 2002
Citat: ČAUŠEVIĆ, Mehmed, FAJFAR, Peter, FISCHINGER, Matej, ISAKOVIĆ, Tatjana. Proračun vijadukta na potres prema Eurokodu 8-2. V: RADIĆ, Jure (ur.). Objekti na autocestama : zbornik radova. Zagreb: Hrvatsko društvo građevinskih konstruktora, 2002, str. 191-200, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1959777]


Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 1959777 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56